Stan Driesen

Algemene voorwaarden

1. De betaling gebeurt contant aan de chauffeur. Bij het begin van de rit wordt de volledige betaling gevraagd indien zo geboekt (indien gewenst kan u een betalingsbewijs van de chauffeur krijgen). Indien u een factuur wenst wordt deze na thuiskomst verzonden. Bij het niet betalen van de factuur 14 dagen na factuurdatum, zullen wij een toeslag van 15% aanrekenen.

2. Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na factuurdatum.

3. Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, maar personenvervoer Stan Driesen zal al het mogelijke doen om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.

4. Door het reserveren van een service op onze website, gaat u een contract aan met personenvervoer Stan Driesen.

5. Bij annulatie binnen 48u wordt de helft van het totale bedrag aangerekend. Buiten de 48u het volledige bedrag.

6. Personenvervoer Stan Driesen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht of door andere omstandigheden die niet te voorzien zijn. Maar wij doen er alles aan om dit te voorkomen.

7. Wachttijden veroorzaakt door toedoen van klanten kunnen door personenvervoer Stan Driesen in rekening worden gebracht, de klant is gebonden bij vertraging van zijn vlucht van meer dan 30 min personenvervoer Stan Driesen onmiddellijk op de hoogte te brengen.

8. Indien uw vlucht vertraging heeft zullen wij voorrang geven aan klanten die op reis vertrekken.

9. Indien uw vlucht te vroeg geland is zou het kunnen dat u moet wachten op de chauffeur, maar wij proberen dit te voorkomen.

10. Indien u ons foutieve gegevens doorgeeft (bv. vertrekuur in buitenland i.p.v. aankomstuur in België) kunnen wij u niet garanderen dat er een chauffeur beschikbaar is.

11. Voor elk contract aangegaan met de chauffeur, verklaart de huurder dat hij beroep doet op de dienst van minstens 3 uur.Tenzij de klant anders verkiest.

12. Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger.

13. Kinderstoeltjes worden bij personenvervoer Stan Driesen gratis ter beschikking gesteld. Deze moeten wel op voorhand aangevraagd worden en hangen af van beschikbaarheid.

14. Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, zullen aangerekend worden. Het bedrag van €100 zal meteen aan de chauffeur betaald moeten worden.

15. Afwijkingen van onze standaard dienstverlening kunnen mits onderlinge overeenkomst. Voor deze afwijkingen kunnen meerkosten aangerekend worden die de klant op voorhand zal meegedeeld worden.

16. Op al deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door personenvervoer Stan Driesen gewijzigd worden.

17 Overmacht – Bepaling in het Burgerlijk wetboek: Art. 1148. Geen schadevergoeding is verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden was.